Wat is Giardia?

Giardia duodenalis (ook G. intestinalis of G. lamblia genoemd) is een wereldwijd, veel voorkomende protozoaire parasiet van mensen en dieren, waaronder honden en katten. De parasiet komt vooral voor als er veel dieren bijeen gehouden worden zoals in kennels, dierenwinkels en asielen.


Een Giardia infectie kan een waterige, zachte, soms wisselende diarree veroorzaken bij alle diersoorten en wordt dan giardiose genoemd. Veel honden en katten die geïnfecteerd zijn vertonen echter geen symptomen. De prognose is meestal goed, maar bij jonge, uitgedroogde of oudere dieren en bij verminderde immuniteit is er een groter risico op complicaties.

Epidemiologie (de methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in populaties)

Uitscheiding van cysten blijft meestal weken tot maanden persisteren. Giardia cysten in de ontlasting en in de omgeving zijn direct infectieus voor andere dieren. De parasiet kan worden overgedragen door opname van cysten via besmette grond, voedsel, drinkwater. Opname van slechts enkele cysten kan een infectie veroorzaken.


Diagnose

Giardia infectie kan worden vastgesteld door fecesonderzoek van honden en katten met symptomen. Positieve testen moeten geïnterpreteerd worden in samenhang met de klinische symptomen. Klinisch gezonde dieren kunnen positief testen, maar hebben geen behandeling nodig. Een latere positieve test, bv. 2–4 weken na een vorige behandeling, kan ook betekenen dat herinfectie heeft plaatsgevonden.

Als het dier is behandeld en Giardia wordt niet aangetoond terwijl de verschijnselen persisteren, dan wordt verder onderzoek geadviseerd (bv. naar andere protozoaire infecties, chronische darmontsteking, voedselallergie).

Behandeling

Als een gezond dier zonder klinische verschijnselen positief test op Giardia, dan is behandeling niet nodig. Dit wordt beschouwd als een voorbijgaande toevalsbevinding. Uitzondering is wanneer de bestrijding van de parasiet onderdeel is van een bestrijdingsprogramma bij fokkers of in kennels. Behandeling wordt wel geadviseerd als dieren met klinische verschijnselen positief testen op Giardia.


Bij dieren met klachten kan de achterhand en achterpoten worden gewassen met chloorhexidine shampoo om cysten van de haren te verwijderen.


Overige adviezen

Een low-residue, goed-verteerbaar dieet helpt bij de bestrijding van diarree tijdens de behandeling. Bestrijding van cysten in de omgeving kan door de omgeving te reinigen en na drogen te desinfecteren. Voordat eventuele nieuwe dieren worden toegelaten moeten de oppervlakten minimaal 48 uur drogen. Ligkussens kunnen worden gewassen bij minimaal 60°C.


Zoonose

Het risico op overdracht van hond en kat naar de mens is erg klein. De specifieke Giardia-assemblages van deze dieren worden zelden bij de mens aangetroffen. Hoewel het zoönotisch risico klein is, wordt geadviseerd de huisarts te raadplegen als de eigenaar van besmette dieren vergelijkbare symptomen vertoont. 

 

 

 

Bron: Boeringer Ingelheim - ESCCAP